00:00:00

Zodpovědné hraní

Zodpovědné hraní při účasti jedince na hazardních hrách, se stalo společenským fenoménem a filosofií většiny předních provozovatelů hazardních her po celém civilizovaném světě. Naše společnost s principy a zásadami společensky zodpovědného hraní hazardních her zcela souhlasí a tyto principy se staly součástí našich základních podnikatelských hodnot. Sázení na sportovní výsledky jest mnohaletý celospolečenský fenomén, který v rozumné míře není zdrojem negativních dopadů, ba naopak je zdrojem zábavy a zdravé míry napětí pro dospělé jedince.

Avšak s ohledem na shora uvedené dále uvádíme, jaké může mít hraní hazardních her negativní důsledky, a také způsoby prevence.

Účast na hazardní hře může mít škodlivé následky:

Patologické hráčství se v klasifikaci nemocí řadí do kategorie "nenormálního chování nebo poruchy kontroly podnětů" a je definováno následovně: "Porucha spočívá v častém a opakovaném hraní, které určuje život pacienta a vede k destrukci jeho sociálních, pracovních a rodinných hodnot a povinností." Závislost na hraní znamená sociální poruchu osobnosti, pro kterou je charakteristická lhostejnost vůči sociálním povinnostem a bezcitná ignorace pocitů druhých lidí.

Patologické hráčství se vyznačuje opakujícím se, vytrvalým hráčstvím navzdory negativním sociálním dopadům, negativním finančním dopadům, narušení rodinných a jiných sociálních vztahů, špatným vlivem na profesní růst jedince, jeho sebeúctu, sebedůvěru a jeho celkový psychický stav obecně. Pokud má hraní jedince výše uvedený dlouhodobý a jednostranně negativní vliv, je ve vlastním zájmu hráče nepokračovat v hraní, případně vyhledat odbornou pomoc.

Prevence hráčské závislosti:

Základem pro zjištění Vašeho ohrožení závislostí na hazardních hrách je kontrolní test, který naleznete na nšich webových stránkách.

Nezapomeňte, že hráčská závislost se většinou rozvíjí velmi nenápadně a není snadné ji zavčas rozpoznat, proto výše uvedený kontrolní test provádějte pravidelně, případně při každém podezření, že se Vaše situace ohledně hráčské závislosti mění či zhoršuje.

Z hlediska zodpovědného hraní je podstatné, aby hráč své chování zcela kontroloval. Pro účast na hře Vám doporučujeme dodržovat následující základní principy a pravidla zodpovědného hráčského chování:

 1. Nikdy nehrajte v době, kdy máte psychické či fyzické problémy, popř. se necítíte zcela zdrávi.
 2. Účastněte se na hře jen v situacích, kdy se cítíte dobře, odpočatě, soustředěně.
 3. Nikdy se neúčastněte na hře pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek.
 4. Při účasti na hře kontrolujte svoje peněžité vklady a stanovte si svoje vlastní limity výher a proher, které vždy dodržujte.
 5. Při účasti na hře dělejte pravidelné přestávky.
 6. Hru vždy zavčas ukončete, vždy dodržujte svoje limity, a to jak výher, tak proher.
 7. Účast na hře má býti primárně zábavou jedince, nikoliv zdrojem negativ a stressu.
 8. Čiňte rozhodnutí sami za sebe, nenechávejte se ovlivnit okolím.

Nastavení limitů zodpovědného hraní

 1. Časový limit  – blokace uzavírání sázek po zvolené časové období
 2. Finanční limit  – omezení výše vkladů za zvolené časové období.

Kontakt na pracoviště zabývající se pomocí v oblasti závislostí:

Psychiatrická léčebna Bohnice

Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Centrum krizové intervence tel.: 284 016 666

Web: www.plbohnice.cz

otázky pro

TEST ZODPOVĚDNÉHO SÁZENÍ

 1. Hráli jste v poslední době hazardní hry déle, než jste měli původně v úmyslu?
 2. Byla Vaše účast na hře v poslední době opakovaně důvodem ke sporům v rodině, s přáteli nebo např. na pracovišti?
 3. Stalo se Vám v poslední době, že jste v případě prohry cítili potřebu se co nejrychleji vrátit ke hře a vyhrát zpět prohranou částku?
 4. Stalo se Vám v poslední době, že jste v případě výhry cítili potřebu se co nejrychleji vrátit ke hře a vyhrát další finanční prostředky:
 5. Stalo se Vám v poslední době, že jste přípravou k hraní nebo hraním samotným strávil čas, který jste měl původně věnovat jiným činnostem, např. zaměstnání, rodině, přátelům?
 6. Stalo se Vám v poslední době, že Vám účast na hazardních hrách způsobila problémy v osobním, rodinném nebo pracovním životě?
 7. Stalo se Vám v poslední době to, že jste zvolil účast na hazardní hře z důvodu zbavení se špatné nálady nebo stressu?
 8. Půjčil jste si někdy peníze z důvodu účasti na hazardní hře/uhrazení vkladu?
 9. Stalo se Vám někdy, že byste z důvodu neustálých myšlenek na hazardní hry nemohl spát?
 10. Stalo se Vám v poslední době to, že byste měl z důvodu účasti na hazardní hře nesplacené dluhy a hrál jste stále víc s vidinou výhry, která by tyto dluhy vyřešila?
 11. Stalo se Vám v poslední době, že jste hrál delší dobu, než jste původně zamýšlel?
 12. Stalo se VámStalo se Vám v poslední době, že jste prohrál více peněz, než jste původně zamýšlel?
 13. Pokusil jste se někdy účast na hazardních hrách definitivně ukončit, ale neúspěšně?
 14. Prodal jste někdy nějakou věc z důvodu nedostatku finančních prostředků pro účast na hazardní hře?
 15. Stalo se Vám, že byste měl z důvodu prohry finančních prostředků v hazardní hře pocity deprese či myšlenky na spáchání sebevraždy?

Pokud jste na dvě a více otázek tohoto testu odpověděli „Ano“, pak Vám doporučujeme kontaktovat osobu zabývající se řešením problémů osob v oblasti hazardních her, za tímto účelem na naší webové stránce naleznete odkaz na organizaci, která se zabývá shora uvedenou činností.

Chcete-li si nastavit sebeomezující opatření (dočasné vyloučení ze hry či omezení množství vsazených peněz za časové obnobí), pokračujte prosím na adresu registrace.starliga.cz a postupujte jako při dokončení registrace.